Акузатив – провера знања

Акузатив – провера знања

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Акузатив се добија на питања:

2. Означи тачну дефиницију акузатива.

3. Како се зове промена именица по падежима?

4. Коју службу врши именица у акузативу у следећој реченици: Мама је направила чоколадну торту?

5. Означи реченицу у којој је именица писмо у акузативу.
6. Акузатив се може употребити с предлозима или без њих. Најчешћи предлози који се употребљавају уз акузатив су:

7. У следећој реченици једна именица је у акузативу. Која? За време летњег распуста прочитала сам веома занимљиву књигу.

8. Коју службу врши именица у акузативу у датој реченици: Јуче сам у граду срела Николу.

9. Означи реченицу у којој је именица брод у акузативу.

10. Одредби службу именице у акузативу у следећој реченици: Сутра не идем у школу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ