Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Део копна који дубоко залази у океан или море је

2. Који гас преовладава у саставу атмосфере?

3. Ко је највећи српски и балкански географ?

4. Који морепловац је предводио експедицију која је доказала да је Земља лоптастог облика ?

5. Кумова слама је други назив за нашу галаксију ?

6. Колико износи пречник наше галаксије?

7. Који облик у рељефу је настао речном акумулацијом?

8. Температура воде се смањује од екватора ка половима.

9. Шта проучава рељеф, климу, воде, размештај биљног и животињског света ?

10. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

11. Која планета припада групи гасовитих планета?

12. Ко се сматра оцем географије?

13. Који је облика галаксије Млечни пут?

14. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

15. Којој групи ветрова припада монсун?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ