Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. У ком слоју атмосфере се налази гас озон?

2. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

3. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

4. Шта проучава рељеф, климу, воде, размештај биљног и животињског света ?

5. Температура воде се смањује од екватора ка половима.
6. Ко се сматра оцем географије?

7. Која планета припада групи гасовитих планета?

8. Који дан се назива краткодневницом?

9. Речна језера се називају мртваје?

10. Сва сазвежђа се могу видети с једне тачке на Земљи.
11. Која небеска тела се називају звездама репатицама?

12. Под којим углом је Земљина оса нагнута у односу на раван еклиптике?

13. Која планета припада патуљастим планетама?

14. Који инструмент се користи за мерење ваздушног притиска?

15. Који је одговоран однос човека према планети?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ