Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Који морепловац је предводио експедицију која је доказала да је Земља лоптастог облика ?

2. Која планета припада патуљастим планетама?

3. Који је одговоран однос човека према планети?

4. Колико износи просечан салинитет Светског океана ?

5. Шта проучава рељеф, климу, воде, размештај биљног и животињског света ?

6. Температура воде се смањује од екватора ка половима.

7. Део копна који дубоко залази у океан или море је

8. Која планета припада групи гасовитих планета?

9. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

10. Окретање Земље око Сунца назива се

11. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

12. Колико износи пречник наше галаксије?

13. Који гас преовладава у саставу атмосфере?

14. Који океан окружује цео Антарктик?

15. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ