Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

2. Сва сазвежђа се могу видети с једне тачке на Земљи.

3. У ком слоју атмосфере се налази гас озон?

4. Који гас преовладава у саставу атмосфере?

5. Који облик у рељефу је настао речном акумулацијом?
6. Који инструмент се користи за мерење ваздушног притиска?

7. Ко се сматра оцем физичке географије?

8. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

9. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

10. Која се мерна јединица користи за мерење растојања између небеских тела?
11. Кумова слама је други назив за нашу галаксију ?

12. Којој групи ветрова припада монсун?

13. Која планета припада патуљастим планетама?

14. Која планета припада групи гасовитих планета?

15. Развође је узвишење које одваја три речна слива ?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ