Систематизација теме – човек и здравље у екосистему

Систематизација теме – човек и здравље у екосистему

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Природни гас и компост добијају се из:

2. ЧЕКИРАЈ исказе који су тачни.

3. Дате речи разврстај тако да добијеш шему ћелијског дисања.вода шећер хлорофил енергија кисеоник угљен-диоксид

4. Чему служи витамин Це :

5. Компост се добија:
6. Енергија за живот добија се исхраном и:

7. У ком се од наведених делова биљне ћелије синтетише шећер?

8. Биогас спада у?

9. Витамина Це највише има у:

10. Гени се са родитеља преносе на потомке процесом:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ