Систематизација теме – човек и здравље у екосистему

Систематизација теме – човек и здравље у екосистему

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У ком се од наведених делова биљне ћелије синтетише шећер?

2. Биогас спада у?

3. Природни гас и компост добијају се из:

4. Компост се добија:

5. Витамина Це највише има у:
6. Гени се са родитеља преносе на потомке процесом:

7. Енергија за живот добија се исхраном и:

8. ЧЕКИРАЈ исказе који су тачни.

9. Дате речи разврстај тако да добијеш шему ћелијског дисања.вода шећер хлорофил енергија кисеоник угљен-диоксид

10. Чему служи витамин Це :
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ