Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Придеви – тест1

Придеви – тест2

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи број предиката у перфекту. Када се вратио у домовину, начелник Адмиралитета понудио му је своју кћер за жену.

2. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас се окупао у језеру.

3. Означи лице и број обележеном глаголу. СТИГЛИ СМО на време.

4. Означи службу обележеном глаголу. СТИДЕЋИ СЕ свог поступка никоме се није јавио.

5. Означи несвршени облик глагола ДОТРЧАТИ.
6. У српском језику помоћни глаголи су…

7. У низу глагола означи непрелазне глаголе.

8. Означи инфинитивну основу глагола ДОЋИ.

9. Глаголски вид одређује глаголе према…

10. Уз прелазне глаголе може да стоји…
11. Глаголски род одређује глаголе према…

12. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

13. Означи глаголски облик који нема лице. Постали смо прваци на такмичењу победивши најјачу екипу.

14. Означи назив обележеног дела футура I. ДОЋИ ћемо на време.

15. Означи као се гради инфинитив.
16. Означи наставке за инфинитив.

17. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

18. Одреди лице и број означеном футуру I. НАПИСАЋЕ најбоље радове ако буду радили заједно.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ