Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У низу глагола означи свршене глаголе.

2. Означи као се гради инфинитив.

3. У српском језику помоћни глаголи су…

4. Обележи број предиката у перфекту. Кад је дошао код нас, присетио се давних догађаја смешкајући се.

5. Глаголски вид одређује глаголе према…

6. Означи лице и број обележеном глаголу. СТИГЛИ СМО на време.

7. Означи инфинитивну основу глагола ДОЋИ.

8. Означи инфинитивну основу глагола ТРЧАТИ.

9. Означи наставке за инфинитив.

10. Означи несвршени облик глагола ДОТРЧАТИ.

11. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

12. Означи глаголски облик који нема лице. Постали смо прваци на такмичењу победивши најјачу екипу.

13. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас се окупао у језеру.

14. У низу глагола означи несвршене глаголе.

15. Означи 3. лице једнине средњег рода перфекта глагола ЗЕВАТИ.

16. У низу глагола означи непрелазне глаголе.

17. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

18. Одреди лице и број означеном футуру I. НАПИСАЋЕ најбоље радове ако буду радили заједно.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ