Дељивост бројева

Дељивост бројева

Deljivost prirodnih brojeva – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Издвој бројеве дељиве са 2.

2. Издвој бројеве дељиве са 3.

3. Издвој бројеве дељиве са 4.

4. Издвој бројеве дељиве са 5.

5. Издвој бројеве дељиве са 9.
6. Издвој бројеве дељиве са 10.

7. Издвој бројеве дељиве са 25.

8. Издвој бројеве дељиве са 100.

9. Које цифре могу да стоје уместо * тако да тврђење 3|23*1 буде тачно?

10. Које цифре могу да стоје уместо * тако да тврђење 4|23*2 буде тачно?
11. Које цифре могу да стоје уместо * тако да тврђење 25|43*5 буде тачно?

12. Која цифра може да стоји уместо * тако да тврђење 9|43*0 буде тачно?

13. Која цифра(цифре) може да стоји уместо * тако да тврђење 6|43* буде тачно?

14. Најмањи четвороцифрени број дељив са 3 чије су све цифре различите је:

15. Највећи троцифрени број дељив са 4 чије су све цифре различите је:
16. Које тврђење је тачно?

17. Које тврђење је тачно?

18. Које тврђење је тачно?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ