Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta. Alati za sečenje… – test za 5. razred

Tehnologija proizvodnje papira – test za 5. razred

Tehnologija prerade i obrade kože – test za 5. razred

Природни ресурси и технологија обраде дрвета – тест

Резултат теста

1. U koje dve grupe možemo svrstati sve vrste drveća?

2. Koja vlakna su životnjskog porekla?

3. Materijali imaju svoje osobine.

4. Materijali se mogu svrstati u koliko kategorija:

5. Šta podrazumevaju fizička svojstva materijala?
6. Obrada predstavlja promenu oblika nekog predmeta pod dejstvom alata.

7. Obrada skidanjem strugotine, ili obrada rezanjem podrazumeva?

8. Obrada bez skidanja strugotine podrazumeva?

9. Obrada najsavremenijim postupcima vrši se?

10. Pribor za merenje i obeležavanje?
11. Postupak za izradu rupa je?

12. Dubljenje je?

13. Drvo i drvene prerađevine ravnaju se i bruse rečnim alatima i električnim mašinama.

14. Za razliku od raskidnih veza, prilikom narušavanja raskidnih veza dolazi do trajnog deformisanja predmeta.

15. Urednost radnog mesta jedna je od najvažnijih mera zaštite na radu.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ