Једначине – тест

Једначине – тест

Једначине – кратка провер

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Реши једначину: 11 = 3*z + 5

2. Реши једначину: 2*s - 4 = 6 s=?

3. Реши једначину: -12 = 5*r + 8 r=?

4. Реши једначину: -14 = 4*x - 2 x=?

5. Реши једначину: 2*c + 2 = 10 c=?
6. Реши једначину: 3 + 9*n = 21 n=?

7. Реши једначину: 21 = 5 - r r=?

8. Реши једначину: 8 - 5*b = -7 b=?

9. Реши једначину: -10 = 6 - 4*m m=?

10. Реши једначину: -3*t + 4 = 19 t=?
11. Реши једначину: -3+n=25 n=?

12. Реши једначину: 11 = 18 + 7*f f=?

13. Реши једначину: 27 = - 7 - 4*c c=?

14. Реши једначину: 9*k - 8 = 10 k=?

15. Реши једначину: -15 = 2r + 1 r=?
16. Реши једначину: 5z - 17 = 13 z=?

17. Реши једначину: -24 - a = -15 a=?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ