Човек и вода – тест (5.р.)

Човек и вода

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. За време поплаве треба:

2. Крчењем шума смањује се опасност од поплава.

3. Шта је десалинизација?

4. Која од понуђених мера представља меру заштите воде од загађења.

5. Подземне воде нису изложене загађивању.




6. Главни загађивач воде јесу отпадне комуналне и индустријске воде.

7. Поплаве најчешће настају услед:

8. Загађивањем се повећава количина кисеоника у води.

9. Подземне воде су најчистије јер се природно пречишћавају.

10. Шта су бујичне поплаве?




11. Загађивање воде изазива угинуће живог света у њој.

12. На самим обалама река забрањено је градити куће.

13. С повећањем стандарда живота потрошња воде:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ