Придеви – тест

Придеви – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи две реченице у којима су правилно употребљени придеви у компаративу и суперлативу.

2. Из следеће реченице препиши три придева у суперлативу: Три пута воде до знања: пут размишљања - то је најплеменитији пут, пут имитације - то је најлакши пут и пут искуства - то је најгорчи пут.

3. Означи из датог низа препиши само она два која могу да се пореде: јесењи, пријатан, ноћни, средњи, мамин, јасан, учитељев

4. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________ име

5. Ако придев у мушком роду гласи СЛАДАК, напиши како ће гласити у женском.

6. Означи род истакнутог придева. Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.

7. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: јучерашњи, данашњи, садашњи, метални, прошлогодишњи, јутарњи, вечерњи

8. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Могу рећи да ми је соба сад ЧИСТА, али кад је будем усисала новим усисивачем, биће још____________ него сад.

9. Означи из реченице два описна придева: На десној обали Дунава, на високој и неприступачној стени, налази се Голубачки град.

10. Допуни реченицу одговарајућим обликом компаратива или суперлатива подвученог глагола: Понекад краставац остави горак укус у устима, али плави патлиџан може да буде још ___________ од краставца.

11. У ком падежу су истакнути придев и именица у реченици? Добили смо много писама од својих ВЕРНИХ ГЛЕДАЛАЦА.

12. Препиши из датог низа два придева који компаратив граде наставком -ји: тврдоглав, уморан, весео, смео, груб, познат, бесан

13. Допуни реченицу одговарајућим обликом компаратива или суперлатива подвученог глагола: Јоца је висок, али је Стефан ___________ од њега.

14. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________ поклон

15. Повежи придев са одговарајућим значењем: љубичасти

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ