Придеви – тест

Придеви – тест

Писмописац“, В. Стојиљковић – тест

Народна и уметничка бајка

Синоними и антоними – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Повежи придев са одговарајућим значењем: стаклени

2. Напиши како гласи основни облик истакнутог придева у компаративу: Похвала добре људе чини бољим, а рђаве људе ГОРИМ.

3. Повежи придев са одговарајућим значењем: љубичасти

4. Препиши из датог низа два придева који компаратив граде наставком -ји: тврдоглав, уморан, весео, смео, груб, познат, бесан

5. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: јучерашњи, данашњи, садашњи, метални, прошлогодишњи, јутарњи, вечерњи
6. Означи из датог низа препиши само она два која могу да се пореде: јесењи, пријатан, ноћни, средњи, мамин, јасан, учитељев

7. Означи из реченице два описна придева: На десној обали Дунава, на високој и неприступачној стени, налази се Голубачки град.

8. Напиши како гласи суперлатив придева ГОРАК.

9. Из следећег низа придева препиши реч која ту не припада: велики, добар, леп, мали, срећан, игралиште, млад, здрав

10. Допуни реченицу одговарајућим обликом придева воштани: Морам да купим ____________ бојице.
11. Напиши падеж подвученог придева: Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.

12. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________ име

13. Допуни реченицу одговарајућим обликом компаратива или суперлатива подвученог глагола: Понекад краставац остави горак укус у устима, али плави патлиџан може да буде још ___________ од краставца.

14. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Зелене папричице су ЉУТЕ, али црвене су много ___________ од зелених.

15. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: задњи, горњи, леви десни, предњи, овдашњи, мали
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ