Скуповне операције (основни ниво)

Скуповне операције (основни ниво)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Елементи скупа A={ x│x ∈ N, x ≤ 4 } су:

2. Ако је дат скуп B={x│x∈N,x>11,x≤16}. Којa тврђењa су тачна:

3. Ако су дати скупови A={3,4,5,7} и B={1,2,4,6,7}. Скуп A∩B је скуп:

4. Унија скупова A={3,4,5,7} и B={1,2,4,6,7} је скуп:

5. Ако су дати скупови A={3,4,5,7} и B={1,2,4,6,7}, скуп А∖В има следеће елементе:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ