Основи информатике

Основи информатике

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Да би се успешно извршила операција копирања потребно је извршити две операције: (Означи тачан одговор и водећи рачуна о редоследу операција!)

2. Прелазак у нов ред се остварује притиском на тастер...

3. Ако у одељку Font кликнеш на латинично слово В, онда ће се означени текст:

4. . У табелама колоне су поређане:

5. Презентацију покрећемо на тастер______.
6. Приликом израде презентације у слајд можемо убацити видео материјал.

7. Како се зове програм за израду презентација?

8. Означи све неправилно написанe и-мејл адресe:

9. Да би се регистровао квиз на сајту Кахут, потребно је да:

10. Да би сте приступили неком предмету у Гугл учионици обавезно морате имати: Означи само што је неопходно:
11. Означи све представнике софтвера:

12. Означи све правилно написане променљиве у Пајтону:

13. Која је вредност израза 15//2 у Пајтону?

14. Која је вредност израза 28%4 у Пајтону? упиши одговор у поље испод и кликни на стрелицу - Submit.

15. Шта ће бити резултат извршавања следеће командне линије у Пајтону? (-3, 0, -5, 2)
16. Шта ће бити резултат извршавања следеће командне линије у Пајтону? max(6, min(−2, 8), 4) Резултат ће бити број ___.

17. Шта ће бити резултат извршавања следећег програма у Пајтону? a=10 print("Rezultat je:", 2*a," km)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ