Полиноми – утврђивање

Полиноми – утврђивање

Резултат теста

1. 12ab + 3ab + 9ab=

2. Израчунај 8x⁷+(−8x⁷)=

3. Упрости израз axy-4axy

4. Израз 5x+5x+5x+5x+5x je

5. Упрости израз 2,8x+6,2x
6. Упрости израз a⁵-3a⁵

7. Израчунај 5x²+5x²+5x²+5x²=

8. Израчунај -10x-(-3x)=

9. Шта треба да ставиш на линију да добијеш тачну једнакост 5x+_____=13x

10. Променљиви део монома -25x⁶ je
11. Који исти моном треба да ставиш на линије да добијеш тачну једнакост _______+_______+_______=21x

12. Променљив део сређеног израза 98765x+12345x је

13. Шта треба да ставиш на линију да добијеш тачну једнакост 60x-_____=55x

14. Израчунај 8x¹⁰+(-x¹⁰)=

15. -3x⁴-3x²+5 је
16. Који исти моном треба да ставиш на линије да добијеш тачну једнакост _______+_______+_______+_______=40x⁵

17. Упрости израз 2a³+3a³+a³

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ