Полиноми – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Polinomi – test

Polinomi – množenje

Резултат теста

1. Коефицијент монома - 2⁄5 x² je:

2. Једначина x² =225 има:

3. 13+7n−9−10n=

4. x⁷⋅ (-5 x⁷) =

5. 0,3x+0,5y−0,2x+0,1y=
6. (a−9)² =

7. (ab−1)⋅(ab+1)=

8. (√5 +√3) ⋅ (√5 -√3) = ____.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ