Хомогене и хетерогене смеше – контролни задатак

Резултат теста

1. Смеша код које се састојци не могу разликовати голим оком или под микроскопом и има једнак састав је:

2. На слици је приказана:

3. Растворима се називају:

4. Ако су у раствору супстанце истог агрегатног стања, која супстанца је растварач?

5. Мешањем воде и праха гвожђа настаје раствор.
6. Шта је незасићен раствор?

7. Када растворљивост супстанце расте?

8. Молекули воде садрже које везе?

9. Квантитативно се изражава:

10. Однос масе супстанце и масе смеше је:
11. Када се дода растворена супстанца у раствор, шта се дешава?

12. Како повећати квалитет ваздуха? (више тачних одговора)

13. Аргон је племенити гас који:

14. Ако се декантовањем не постиже потпуно раздвајање састојака смеше, који поступак је следећи?

15. Хемијски чиста вода или _________________.
16. Како се при дестилацији сакупља пара?

17. Којим поступком се одваја хетерогена смеша креде и воде?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ