Синтагма – тест

Синтагма – тест

Субјекат и предикат – тест (7. и 8. разред)

Локатив – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Драган је МАРИЈИН БРАТ ОД СТРИЦА.

2. Избаци уљеза.

3. ВРЛО ПАЖЉИВО је гледао слике.

4. Који глаголски облик не може бити главна реч глаголске синтагме?

5. Скуп двеју или више речи од којих је једна главна, а остале зависе од ње, назива се:
6. Читам НОВУ КЊИГУ О ЛЕКОВИТОМ БИЉУ.

7. У реченици ''Купили смо јој необично великог плишаног меду'', синтагма је:

8. ПРОШАВШИ КРОЗ ШУМУ, угледао је стазу.

9. ОТВАРАЈУЋИ ВРАТА СОБЕ, застао је.

10. Ненад је САСВИМ ПРИСТОЈАН.
11. ШУШТЕЋИ ХАЉИНОМ, увуче се на празно сједиште до мене.

12. Главна реч у синтагми ВЕЛИКА ШОЉА ЗА ЧАЈ је:

13. Јело је било ВЕОМА УКУСНО.

14. Главна реч придевске синтагме је:

15. Девојчице су ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ ЛАКО савладале ту препреку.
16. Глагол у глаголској синтагми је увек:

17. Јавио ми се НЕОЧЕКИВАНО БРЗО.

18. То дете је НЕВЕРОВАТНО БРЗО.

19. Тако смо, ПРЕЛАЗЕЋИ ПРОСТОР, дуго ћутали.

20. Пронађи придевску синтагму.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ