Топлотно ширење тела – тест

Резултат теста

1. Топлотно ширење је промена димензија тела услед промене температуре.

2. Тела се шире при загревању, а скупљају при хлађењу.

3. Супстанција је сачињена од:

4. Када се тело загрева, растојање између тих честица се:

5. Са порастом температуре повећава се и брзина молекула.
6. Топлотно ширење чврстих тела углавном је:

7. Када посматрамо промену запремине тела, говоримо о:

8. У случају када је једна димензија тела знатно већа од других, ово ширење се назива:

9. Различито топлотно ширење различитих материјала нашло је корисну примену у изради биметале (двометалне) траке.

10. Биметална трака настаје спајањем две паралелне траке једнаких дужина.
11. Да ли челична и алуминијумска трака могу бити биметалне траке?

12. Биметална трака се користи за израду термостата за контролу и регулацију температуре.

13. Да ли се биметална трака савија услед загревања?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ