Sila i kretanje

Резултат теста

1. Za fizičku veličinu trenutna ili krajnja brzina merna jedinica je _____

next

2. Na fotografiji je prikazan grafik_____ kod ravnomernog kretanja.

next

3. Na fotografiji je prikazan grafik_____ kod ravnomernog kretanja.

next

4. Na fotografiji je prikazan grafik zavisnosti _____ kod ravnomerno____kretanja.

next

5. Na fotografiji je prikazan grafik zavisnosti _____ kod ravnomerno____kretanja.
6. Ako na telo ne deluje sila, njegova brzina se ne menja. Ovo je:

7. Pojava da tela ne menjaju svoju brzinu ako nisu izložena delovanju sila naziva se _____, stoga je prvi Njutnov zakon i zakon _____

8. Ukupna sila koja deluje na telo jednaka je proizvodu mase i ubrzanja tela. Ovo je ____Njutnov zakon ili zakon ____.

9. Ravnomerno pravolinijsko kretanje je kretanje tela po _______.

10. Ptica leti zahvaljujući kojoj sili vazduha?
11. Telo se kreće ravnomerno promenjivo i to tako da je od početne brzine od 72km/h do vremena zaustavljanja prošlo 5s. Koliko je bilo ubrzanje tog tela?

-4m/s²

next

12. Koliki je put telo prešlo od početka kretanja do posmatrane sekunde?

next

13. Na osnovu prikazanog grafika brzine tela koje se kreće po pravolinijskoj putanji odrediti pređeni put tela za ukupan prikazan vremenski interval.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ