Правопис – тест

Правопис – тест

Vrste imenica – test 

Заменице, номинатив, глаголи ЈЕСАМ и ИМАТИ – тест

Сугласник Ј – тест

Резултат теста

1. Исправно је написано:

2. Обележи неправилно написане речи.

3. Одрична речца не пише се:

4. Изабери правилно написано име града.

5. Обележи правилно написане примере.
6. Обележи правилно написане глаголе.

7. Изабери правилно написан назив школе.

8. Обележи правилно написане примере.

9. У низу се налази један погрешно написан пример. Обележи га.

10. Изабери правилне називе небеских тела.
11. Одабери реченицу у којој су све речи исправно написане.

12. Која реченица је правилно написана?

13. Одабери тачно написан назив географског појма.

14. Обележи правилно написане примере.

15. Изабери правилно написане датуме.
16. Које реченице су правилно написане?

17. Одабери правилно написан назив установе.

18. Која је реченица написана према правописним правилима:

19. Означи реченицу у којој је ПРАВИЛНО употребљено велико слово:

20. Обележи правилно написане примере.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ