Правопис – тест

Правопис – тест

Vrste imenica – test 

Заменице, номинатив, глаголи ЈЕСАМ и ИМАТИ – тест

Сугласник Ј – тест

Резултат теста

1. Која реченица је правилно написана?

2. Обележи правилно написане примере.

3. Обележи правилно написане примере.

4. Одрична речца не пише се:

5. Обележи правилно написане глаголе.
6. Одабери правилно написан назив установе.

7. Означи реченицу у којој је ПРАВИЛНО употребљено велико слово:

8. Која је реченица написана према правописним правилима:

9. Изабери правилно написан назив школе.

10. Обележи правилно написане примере.
11. Исправно је написано:

12. Изабери правилно написано име града.

13. У низу се налази један погрешно написан пример. Обележи га.

14. Изабери правилно написане датуме.

15. Одабери реченицу у којој су све речи исправно написане.
16. Изабери правилне називе небеских тела.

17. Обележи неправилно написане речи.

18. Које реченице су правилно написане?

19. Одабери тачно написан назив географског појма.

20. Обележи правилно написане примере.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ