Правопис – тест

Правопис – тест

Vrste imenica – test 

Заменице, номинатив, глаголи ЈЕСАМ и ИМАТИ – тест

Сугласник Ј – тест

Резултат теста

1. Које реченице су правилно написане?

2. У низу се налази један погрешно написан пример. Обележи га.

3. Изабери правилно написано име града.

4. Обележи правилно написане глаголе.

5. Одабери тачно написан назив географског појма.

6. Која реченица је правилно написана?

7. Изабери правилно написан назив школе.

8. Одабери правилно написан назив установе.

9. Исправно је написано:

10. Која је реченица написана према правописним правилима:

11. Одабери реченицу у којој су све речи исправно написане.

12. Означи реченицу у којој је ПРАВИЛНО употребљено велико слово:

13. Обележи правилно написане примере.

14. Обележи правилно написане примере.

15. Обележи правилно написане примере.

16. Обележи неправилно написане речи.

17. Изабери правилне називе небеских тела.

18. Обележи правилно написане примере.

19. Одрична речца не пише се:

20. Изабери правилно написане датуме.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ