Античка Грчка и хеленистичко доба – тест (5.р.)

Onlajn proveru znanja pogledajte na linku ispod.

Antička Grčka i helenističko doba- sistematizacija- 5. razred

 

Хеленистичко доба

Античка Грчка и хеленистичко доба II

1. Четири посебно истакнута грчка племена су ахајци, дорци, јонци и _______.

2. Ко су хелоти?

3. Грчка племена су почела да насељавају југ Балканског полуострва:

4. Које делове су колонизовали Грци?

5. Хомерско доба се другачије назива и "мрачно доба".
6. Микенску цивилизацију уништили су:

7. Микена се налазила на:

8. Спарту су основали ______ у 9. веку п.н.е..

9. Која животиња се најчешће појављује као мотив у легенди која се везује за критску културу?

10. Грчка племена су се још називала ________.
11. У оквиру микенске цивилизације коришћено је писмо:

12. Атину су основали Дорци.

13. Након рушења Минојске цивилизације настаје _______ цивилизација.

14. Писмо Линеар А, настало у току критске цивилизације, никада није дешифровано.

15. Атина се налази на:
16. Микењани су припадали племену:

17. _______ је град-држава са својом околином.

18. Центар критске цивилизације био је:

19. Аристократе у Спарти су били:

20. Најважнији полиси су били:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста