Stvaranje digitalnog sadržaja – test (5. razred)

Stvaranje digitalnog sadržaja – test (5. razred)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Koja vrsta grafikona je prikazana na slici?

2. Za umetanje slike u tekst koristimo:

3. Umetanje tablice u dokument. Koju radnju NEĆEŠ koristiti?

4. Koje alate koristimo za prenošenje teksta?

5. Za umetanje tablice u tekst koristimo

6. Šta se nalazi na slici označeno crvenim okvirom?

7. Kako zovemo program za obradu teksta?

8. Koja slika je označena?

9. Svetlo plavom bojom označen je

10. Slikama možemo:

11. Za prikazivanje hijerarhijske strukture, postupaka, procesa, odnosa ili piramida koristimo se:

12. Kojom bojom je označeno dugme kojim menjamo boju tekstu?

13. Zelenom bojom označen je

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ