Stvaranje digitalnog sadržaja – test (5. razred)

Stvaranje digitalnog sadržaja – test (5. razred)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Kako zovemo program za obradu teksta?

2. Šta se nalazi na slici označeno crvenim okvirom?

3. Kojom bojom je označeno dugme kojim menjamo boju tekstu?

4. Koje alate koristimo za prenošenje teksta?

5. Za umetanje slike u tekst koristimo:
6. Slikama možemo:

7. Koja slika je označena?

8. Zelenom bojom označen je

9. Svetlo plavom bojom označen je

10. Za umetanje tablice u tekst koristimo
11. Umetanje tablice u dokument. Koju radnju NEĆEŠ koristiti?

12. Koja vrsta grafikona je prikazana na slici?

13. Za prikazivanje hijerarhijske strukture, postupaka, procesa, odnosa ili piramida koristimo se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ