Енглески језик: Иницијални тест (5.р.)

Енглески језик: Иницијални тест (5.р.)

Резултат теста

1. What time is it?

2. Који део дана је приказан на слици?

3. The winter months are:

4. It's hot and sunny in:

5. I ____ sad.
6. My dog ______ black and white.

7. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

8. Који наставак додајемо у Present Simple-у на 3. лице једнине (he/she/it)?

9. Попуни празнину: Tom ___________________ (work) every day.

10. She usually ________ TV after lunch.
11. Како гласи компаратив придева LARGE?

12. My sister is _______singer in our family.

13. Her hair is long and:

14. Како гласи наставак који додајемо на глаголе у Present Continuous-u?

15. Штиклирај реченице написане у Present Continuous Tens-у.
16. Olga ___________ her teeth.

17. We _______ a dinner at the moment.

18. Past Simple користимо да опишемо радње које су се десиле и завршиле у прошлости.

19. She ______ (walk) at school yesterday.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ