Stari Rim – test (5.r.)

Stari Rim – test

Настанак и успон Рима

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Glavnu ulogu u rimskoj porodici ima:

2. Ko je osnovao Rim?

3. Koje godine se zbila bitka kod Kane?

4. Najstariji rimski zakoni bili su uklesani na:

5. Prema legendi, Rim su spasile guske od naleta:
6. Tarquniji Oholi je bio

7. Grčki bog Zeus u Rimu bi bio:

8. Rimsko društvo deli se na:

9. Ono što je u Grčkoj bila agora, u Rimu je:

10. Punskih ratova bilo je:
11. Na slici vidiš:

12. Hanibal je bio vojskovođa iz

13. Ko nije upravljao Rimskom Republikom?

14. Kada je Rim postao republika?

15. Koja od ovih država nije bila na području Rimskog carstva?
16. Za većinu drevnih naroda pa tako i za Rimljane, važan je bio broj:

17. S rimskim osvajanjima dolazi do nove podjele društva na:

18. Gdje se nalazila Kartagina?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ