Stari Rim – test

Stari Rim – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Koje godine se zbila bitka kod Kane?

2. Na slici vidiš:

3. Odakle je Hanibal krenuo na Rim.

4. Brakovi između patricija i plebejaca bili su dozvoljeni.

5. Za većinu drevnih naroda pa tako i za Rimljane, važan je bio broj:

6. Ko je bio Sula?

7. Ono što je u Grčkoj bila agora, u Rimu je:

8. Ko je, prema legendi, bio otac Romula i Rema?

9. Gaj Julije Cezar je bio prvi rimski konzul.

10. Kada je, prema legendi, osnovan Rim?

11. Rim postaje Republika:

12. Navedi ime najpoznatijeg rimskog govornika.

13. Prema legendi, Rim su spasile guske od naleta:

14. Ko je osnovao Rim?

15. Poslednji rimski kralj zvao se:

16. U vreme republike, na čelu Rima bila su DVA:

17. S rimskim osvajanjima dolazi do nove podjele društva na:

18. Ko nije upravljao Rimskom Republikom?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ