Хеленско доба грчке историје

Хеленско доба грчке историје – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Стари Грци су простор на коме су живели називали:

2. Најстарија цивилизација на простору Грчке била је критска тј:

3. Центар државе Ахајаца на Пелопонезу био је град:

4. Означи број поред мапе на којој становник Хеладе црвеним штапом показује на Спарту:

5. Герузија је:
6. Демократија је настала у:

7. На којој од две слике је Херодот?

8. У ратовима који су трајали од 499. до 449. године пре нове ере, Хелени су ратовали са:

9. У бици код Саламине победили су:

10. О Пелопонеском рату писао је историчар:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ