Глаголски вид и род; инфинитив, инфинитивна основа – тест

Глаголски вид и род; инфинитив, инфинитивна основа – тест

Синтакса глаголских облика – тест

Годишњи тест из граматике – 5. разред

Војислав Илић ,,Зимско јутро“

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Издвој глаголе несвршеног вида.

2. Један глагол не припада низу.

3. Издвој непрелазне глаголе.

4. Издвој повратни глагол.

5. Инфинитив је прост и неличан глаголски облик.
6. Инфинитив се завршава наставцима:

7. Инфинитивна основа глагола НАБАВИТИ гласи:

8. Инфинитив је основни облик глагола којим се именује радња.

9. Инфинитивна основа глагола РЕЋИ гласи:

10. Инфинитивна основа глагола ЈЕСТИ гласи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ