Годишњи тест из граматике – 5. разред

Годишњи тест из граматике – 5. разред

Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Граматика – годишња провера знања (5. разред)2

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Којој врсти речи припада реч "грање"?

2. Угледали су ИЗВОР. Именица стоји у:

3. Означи глаголе код којих се презентска иинфинитивна основа поклапају.

4. Именице: врата, уста и панталоне имају.

5. Оптпутовали су АУТОБУСОМ. Значење инструментала је:
6. Одреди глаголски род глагола певати:

7. Када кажемо Дошло ЈЕ НАС ПЕТОРО реч је о

8. "Дошао је ДО КРАЈА ХОДНИКА". Означени члан има службу:

9. Означи правилно написане географске појмове:

10. Како гласи инфинитив глагола стићи?
11. Марија ЈЕ ЛЕПА и веома лепо пева. Означени члан представља службу:

12. Петар, МОЈ БРАТ ОД ТЕТКЕ, дошао је из Шапца. Означени члан је у служби:

13. Како гласи 2.л.м. футура првог глагола рећи?

14. Немам СЕСТРУ. Означени члан врши службу.

15. Компаратив придева стог гласи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ