Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 1) 

Српски језик – полугодишњи тест (пети разред)

Годишњи тест из граматике – 5. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Речи које означавају какво је нешто или чије је нешто називају се ___________.

2. Реч у реченици која означава ко врши радњу назива се_____.

3. Означи упитну реченицу у одричном облику:

4. Означи заједничке именице:

5. Врсте реченица по значењу могу бити:
6. Означи грдивне именице:

7. У реченици "Милица је данас брзо трчала у школском дворишту", реч која означава прилошку одредбу за начин је:

8. Именице су:

9. Означи обавештајну реченицу:

10. Бројеви се деле на:
11. Означи субјекат и предикат у реченици:

12. Означи присвојне придеве који су написани исправно:

13. Означи именице мушког рода:

14. Глагол КЛАСАТИ означава:

15. Означи просто проширену реченицу:
16. Малим почетним словом пишу се придеви који имају наставке:

17. Реченице према саставу делимо на:

18. Означи објекат у реченици:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ