Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 1) 

Српски језик – полугодишњи тест (пети разред)

Годишњи тест из граматике – 5. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи субјекат и предикат у реченици:

2. Речи које означавају какво је нешто или чије је нешто називају се ___________.

3. Означи сложену реченицу:

4. Означи заповедну реченицу:

5. У реченици "Милица је данас брзо трчала у школском дворишту", реч која означава прилошку одредбу за начин је:

6. Реченице према саставу делимо на:

7. У српском језику има ___ гласова.

8. Означи именице мушког рода:

9. Означи збирне именице:

10. Означи заједничке именице:

11. Врсте реченица по значењу могу бити:

12. Именице су:

13. Означи правилно написану реченицу:

14. _____________ су речи различитог облика, а истог или сличног значења.

15. Означи обавештајну реченицу:

16. Атрибут је реч у реченици која стоји уз _________ и ближе је одређује.

17. Означи упитну реченицу у одричном облику:

18. Означи присвојне придеве који су написани исправно:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ