Квиз за 5. разред

Квиз за 5. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Која гас је најзаступљенији у Атмосфери?

2. Најнижи и најгушћи слој Атмосфере зове се

3. Климатски елементи су:

4. Високе падавине су:

5. Тропска (саванска) клима заступљена је у областима:
6. У наша земља се налази у:

7. Највећи океан је:

8. Типови залива су:

9. Велики разорни талас настао приликом земљотреса или вулканске ерупције назива се:

10. Место где подземна вода избија на површину зове се:
11. Највишу температуру у Србији има:

12. Разводе је:

13. Означи абиотичке факторе:

14. Степе су ниске траве, заступљене у областима са:

15. На Антарктику живе:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ