Квиз за 5. разред

Квиз за 5. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Место где подземна вода избија на површину зове се:

2. Велики разорни талас настао приликом земљотреса или вулканске ерупције назива се:

3. Највишу температуру у Србији има:

4. Тропска (саванска) клима заступљена је у областима:

5. Степе су ниске траве, заступљене у областима са:

6. Разводе је:

7. Климатски елементи су:

8. Типови залива су:

9. Означи абиотичке факторе:

10. Која гас је најзаступљенији у Атмосфери?

11. У наша земља се налази у:

12. Највећи океан је:

13. Високе падавине су:

14. Најнижи и најгушћи слој Атмосфере зове се

15. На Антарктику живе:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ