Pravila ponašanja i rada u kabinetu – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Nastava iz predmeta tehnika i tehnologija održava se?

2. Savremena shvatanja učenja tehnike ističu da je uz misaoni rad neizostavan i praktični rad.

3. Da bi se nastava uspešno izvodila, kabinet mora biti oprempljen odgovarajućim priborom.

4. U kabinetu za tehniku i tehnologiju na vidnom mestu su istaknuta pravila o korišćenju:

5. Ako je u pitanju veštačko osvetljenje tokom rada izvor svetlosti mora biti sa suprotne strane u odnosu na ruku kojom pišemo.
6. Na koji način je potrebno postupati sa alatom?

7. Pravila ponašanja u kabinetu obuhvataju:

8. Dobrim planiranjem se štede:

9. Ako želimo da uštedimo energiju, vreme i materijal potrebno je da:

10. Šta obuhvata plan rada?
11. U delu predviđenom za računare pored monitora nepotrebno je da stoje tastatura i miš.

12. Planiranjem treba predvideti vreme potrebno za izradu predmeta.

13. Radno mesto učenika u kabinetu za tehniku i tehnologiju predstavlja:

14. Materijal koji nije korišćen treba baciti.

15. Pre početka svakog rada svaki učenik je obavezan da uredi svoje radno mesto.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ