Deljivost brojevima 4 , 2 i 5 (5.r.)

Deljivost brojevima 4 i 25

Резултат теста

1. Da li je broj 45448657252 je deljiv brojem 4:

2. Ostatak pri deljenju broja 446545424243 sa 4 je:

3. Broj 45065008700 je deljiv brojevima:

4. Da bi broj 1*8 bio deljiv brojem 4, umesto * mogu da stoje cifre:

5. Umesto * stavi odgovarajuće cifre tako da tvrđenje bude tačno 25|2*5
6. 25|865*. Znak * može da zameni cifra:

7. 50|46873647*0, znak * mogu da zamene sledeće cifre:

8. Koji broj pri deljenju sa 4 daje količnik 8 i ostatak 3?

9. Broj 577654 je deljiv brojem 4:

10. Koje cifre treba da stoje umesto ☆ da tvrdjenje bude tačno 25|6☆5?
11. Broj je deljiv brojem 25 ako je deljiv brojem 5.

12. Napiši najmanji petocifreni broj deljiv brojem 4 kome su sve cifre različite.

13. Napiši najmanji četvorocifreni broj deljiv brojem 4 kome su sve cifre različite.

14. Napiši najveći petocifreni broj deljiv brojem 4 kome su sve cifre različite.

15. Broj je deljiv brojem 2 ako je deljiv brojem 4.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ