Кретање морске воде – тест

Кретање морске воде – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Избаци уљеза:

2. Цунами је велики талас који настаје као последица струјања ваздуха.

3. Плима је спуштање нивоа мора и повлачење воде са обале.

4. Морске струје су хоризонтално кретање морске воде.

5. Стално кретање воде између океана, атмосфере и земљишта јесте:
6. Који је облик кретања морске воде приказан на слици?

7. Која је најпознатија топла морска струја?

8. Који је главни узрок кретања таласа?

9. Како се назива талас који је настао услед земљотреса или вулканске ерупције?

10. Шта покреће морске струје?
11. Колико пута се у току 24 часа морски ниво издиже и спушта?

12. Како се назива период издизање мора?

13. Како се назива период спуштања нивоа мора?

14. Шта је главни узрок појаве плиме и осеке?

15. Како се назива инструмент који региструје промене морског нивоа?
16. Велико и нагло повлачење мора упозорава на:

17. Таласи настају под утицајем ветрова.

18. Висина таласа зависи од јачине ветра и величине заталасане водене површине.

19. Где се најчешће јавља цунами?

20. Који облик кретања воде је приказан на слици?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ