Воде на Земљи- систематизација (5.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Воде на Земљи- систематизација (5.р.)

1. _________ су извори у кречњачким теренима из којих вода избија као да ври.

2. Све реке на ограниченом простору чине:

3. Који океан је означен са '?' на фотографији изнад?

4. Гејзири представљају посебан тип термалних извора који повремено избацују млаз топле воде.

5. _______ су извори испод површине мора из којих избија слатка или полуслана вода.
6. Копнене воде чине површинске и _____ воде.

7. Обала Северне Америке је:

8. У кретања морске воде убрајамо:

9. _________ језера могу бити ерозивна и акумулативна.

10. Јаванско море је:
11. Копно чини __% планете Земље, док вода чини __%.

12. Који океан је означен са '?' на фотографији изнад?

13. Својство морске воде је:

14. _______ језера настају када вода испуни делове копна спуштене дуж раседа.

15. Када се вода нађе између два водонепропустљива слоја, издан се зове ________ издан.
16. Тектонска, ледничка, речна, крашка и еолска језера су:

17. Слатка вода чини 97% воде на планети Земљи.

18. Мора се деле на ивична, међуострвска и _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста