Осна и централна симетрија – тест

Осна и централна симетрија – тест

Резултат теста

1. Ова слика је центално - симетрична.

2. Слика мачке је централно симетрична?

3. Означи цртеже са осносиметричним фигурама?

4. Koja слика нема осу симетрије?

5. Који цртеж представља осно-симетричан цртеж датом цртежу?

6. Koje пресликавање је приказано на слици?

7. Осна симетрија је пресликавање у односу на _____.

8. Централна и осна симетрија чувају међусобно растојање између тачака?

9. Означи све тачне одговоре:

10. Означи тачан одговор.

11. Колико оса симетрије има цвет на слици?

12. Централном симетријом се дуж пресликава у дуж

13. Троуглови су:

14. Дуж АD је једнака дужи ___

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ