Осна и централна симетрија – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Осна и централна симетрија – тест

Резултат теста

1. Koje пресликавање је приказано на слици?

2. Слика мачке је централно симетрична?

3. Koja слика нема осу симетрије?

4. Који цртеж представља осно-симетричан цртеж датом цртежу?

5. Колико оса симетрије има цвет на слици?
6. Ова слика је центално - симетрична.

7. Означи све тачне одговоре:

8. Означи тачан одговор.

9. Осна симетрија је пресликавање у односу на _____.

10. Троуглови су:
11. Централна и осна симетрија чувају међусобно растојање између тачака?

12. Централном симетријом се дуж пресликава у дуж

13. Означи цртеже са осносиметричним фигурама?

14. Дуж АD је једнака дужи ___

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ