Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta I

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta I

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta II

1. Šta je gušće?

2. Kopnene životinje dišu pomoću:

3. Uslovi života na kopnu su:

4. Životne sredine se dele na:

5. Migracije su vid prilagođavanja na:
6. Kako se nazivaju osobine koje omogućavaju opstanak organizma?

7. Kod kičmenjaka je skelet:

8. Gde su uslovi života ujednačeniji?

9. Dlaka i nokti su:

10. Vodena i kopnena životna sredina se razlikuju po udelu kiseonika.
11. Adaptacije belog medveda na arktičke uslove su:

12. Jedna od adaptacija polarne lisice na uslove života je i smanjena površina ušiju. Ovo joj omogućava da:

13. Naseljeni deo prostora naše planete je:

14. Koju planetu nazivaju ''plava planeta''?

15. Dominantna čula životinja su:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста