Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta II

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta II

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta II

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

1. Pingvini imaju debeo sloj masnog tkiva kao adaptaciju na:

2. Smanjena površina listova kod četinara im omogućava da:

3. Ptice imaju _______ kosti.

4. Bršljeni i lijane nemaju razvijeno _______ tkivo.

5. Koren kod biljaka je adaptacija na kopneni način života.
6. U grbi kamile se nalaze zalihe:

7. Prelazni tip između drvenaste i zeljaste forme biljke su:

8. Četinari grade:

9. Biljke prolećnice:

10. Smola kod četinara sprečava:
11. Listovi se transformišu u trnove kod kaktusa kako bi se smanjilo:

12. Prilagođenosti ptica niskim temperaturama su:

13. Kod kaktusa su ________ preobraženi u trnje.

14. Koji je najsavršeniji oblik kretanja u životinjskom svetu?

15. Kao prilagođenost na letenje ptice imaju:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста