Множење и дељење децималних бројева – тест

Множење и дељење децималних бројева – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Израчунај површину правоугаоника чије су дужине страница 4,6cm и 2,3cm. (Унети само број)

2. Израчунај: 8,75·0,3

3. Израчунај: 1,9·0,6 (Унети само број)

4. Израчунај: 6,7:(3,93-2,7)

5. Израчунај: 2,1·(8,454-0,045) (Заокружи на три децимале)

6. Израчунај: 18,226:0,87 (Заокружи на три децимале)

7. Јована жели да купи 10 сладоледа за себе и своју породицу. Колико новца јој је потребно ако је цена сваког сладоледа 47,66 динара? (Унети само број)

8. Израчунај: 7·28,33 (Унети само број)

9. Израчунај: (10 3/4-7,87)·(0,066+13/25) (Заокружити на једну децималу)

10. Израчунај: 0,03:100

11. Соња је купила 2,6 килограма брескви по цени од 86,8 динара и 4,2 кивија по цени од 65,4 динара. Колико је укупно Соња платила то воће?

12. Израчунај: 1,3·(0,336-0,036)

13. Израчунај: 4,065·1,01 (Заокружи на две децимале)

14. Израчунај: (4,26+0,445)·0,6

15. Израчунај: 0,689·100 (Унети само број)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ