Множење и дељење децималних бројева – тест

Множење и дељење децималних бројева – тест

Децимални бројеви – провера

Decimalni brojevi – provera

Појам разломка. Децимални запис разломака – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Израчунај: 59,3·1,1 (Унети само број)

2. Израчунај: (4,26+0,445)·0,6

3. Израчунај: 98568,33:10 (Унети само број)

4. Јована жели да купи 10 сладоледа за себе и своју породицу. Колико новца јој је потребно ако је цена сваког сладоледа 47,66 динара? (Унети само број)

5. Соња је купила 2,6 килограма брескви по цени од 86,8 динара и 4,2 кивија по цени од 65,4 динара. Колико је укупно Соња платила то воће?
6. Тања је купила 10 паковања сличица и платила их 298,75 динара. Колико је коштало једно паковање сличица које је Тања купила? (Заокружи број на две децимале)

7. Израчунај: 2,1·(8,454-0,045) (Заокружи на три децимале)

8. Израчунај: 0,03:100

9. Израчунај: 6,7:(3,93-2,7)

10. Израчунај: 18,226:0,87 (Заокружи на три децимале)
11. Израчунај: 7·28,33 (Унети само број)

12. Израчунај површину правоугаоника чије су дужине страница 4,6cm и 2,3cm. (Унети само број)

13. Израчунај: 1,9·0,6 (Унети само број)

14. Број 117,4528 заокружити на две децимале.

15. Израчунај: (10 3/4-7,87)·(0,066+13/25) (Заокружити на једну децималу)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ