Oblik i veličina Zemlje – test (5.r.)

Oblik i veličina Zemlje – test

 

Резултат теста

1. Ljudi su nekada smatrali da je Zemlja ploča koja je okružena okeanom ili koju nose životinje.

2. U __. veku su izvršena merenja sile Zemljine teže.

3. Zemljina teža, drugačije nazvana __________, sila je koja privlači sva tela ka Zemljinom centru.

4. Zemlja je precizno izmerena uz pomoć:

5. Preciznim merenjem dimenzija Zemlje utvrđeno je da Zemlja:
6. Iz pravca sever-jug prečnik je malo manji nego iz pravca zapad-istok. Ovakvo telo nazivamo:

7. Krajnja severna i krajnja južna tačka na Zemlji zovu se:

8. Severni i Južni pol su mesta na kojima zamišljena Zemljina ___ prolazi kroz površinu Zemlje.

9. Zamišljena linija kružnica tačno između Severnog i Južnog pola zove se:

10. Na ekvatoru je Zemlja malo udubljena dok je na polovima blago ispupčena.
11. S obzirom na to da je površina Zemlje neravna, ona ne predstavlja idealan elipsoid već je:

12. Površinu Zemlje čine voda i ______.

13. Okeani i mora čine oko ____ odsto.

14. Najveće vodene celine su:

15. Označi okeane na Zemlji:
16. Okeani i mora su međusobno povezani i čine veliku celinu nazvanu:

17. Velike kopnene površine nazivaju se:

18. Postoji ___ kontinenata:

19. _________ je model Zemlje koji je umanjen i loptastog oblika, postoji u različitim veličinama.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ