Множење децималних бројева – тест

Резултат теста

1. Израчунати: а) 0,7 ∙ 10; б) 10 ∙ 2,33; в) 12,51 ∙ 10; г) 100 ∙ 4,078.

2. Израчунати: а) 1000 ∙ 4,55; б) 7,8005 ∙ 1000; в) 400,81 ∙ 100; г) 0,000408 ∙ 10000.

3. Колико 0,0456 km има mm?

4. Колико 6,25 m има dm?

5. Колико ћемо платити 10 килограма банана ако 1 килограм банана кошта 81,5 динара?
6. Израчунати: а) 10 ∙ 8,23 + 0,05 ∙ 100; б) 1000 ∙ 0,0045 + 100 ∙ 0,32; в) 100 ∙ 6,13 - 1000 ∙ 0,231.

7. Израчунати х ∙ 100 - 10 ∙ y + z ∙ 1000 ако је х=0,257; y=0,01 и z=0,0348.

8. Израчунати површину правоугаоника чије су странице дужине 6,87 cm и 10 mm.

9. Одредити х ако важи: а) 4,588 ∙ х = 4588; б) х ∙ 0,000008 = 8.

10. У пакету има 1000 листова папира.Колика је укупна маса тог пакета ако је маса једног листа папира 5,5g?
11. Атлетичар претрчи 10m за 0,96 s.Колико му времена треба да претрчи 100 m ако трчи увек истом брзином?

12. Израчунати: а) 14 ∙ 0,401; б) 25 ∙ 8,701; в) 125 ∙ 0,0075; г) 1,5 ∙ 0,003.

13. Израчунати: а) 21,82 ∙ 14,1; б) 7,11 ∙ 94,73; в) 0,74 ∙ 51,004; г) 3,16 ∙ 5,2499.

14. Израчунати површину правоугаоника чије су странице дужине 4,35 cm и 2,81 cm.

15. Израчунати обим и површину квадрата чија је страница дужине 6,15 dm.
16. Израчунати: а) (8,3 - 4,2 ∙ 1,02) + 9,2 ∙5; б) 23,47 - (5,6 ∙ 0,49 - 0,089 ∙ 1,01).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ