Тачка, права, раван – тест

Тачка, права, раван -тест

Тачке и праве у равни – тест

Тачка, права, раван 3 – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Дуж МB је 8 cm, тачка К је средиште дужи МB и АB је 5 cm, колика је дужина дужи АK?

2. Шта је пресек праве одређене тачкама B и D и праве одређене тачкама Е и C?

3. Основни геометријски појмови који се не дефинишу су:

4. Колинеарне тачке су тачке су тачке:

5. У каквом положају могу бити две праве у равни?

6. Дужина дужи АB је 8 cm, тачка C је средиште дужи АB, а тачка D средиште дужи АC. Означи тачна тврђења:

7. Шта је пресек полуправих Аа и Са?

8. Мира планира да пређе пут од 6 km и 8 dm, ако је првог сата прешла 2 km и 6 dm, а другог сата 1 km и 2 dm, колики пут је још Мири остао да пређе?

9. Дуж је:

10. Шта је пресек полуправе Cq и полуправе Bb?

11. Колико на цртежу има полуправих?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ