Тачке и праве у равни – тест

Тачке и праве у равни – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Кроз две различите тачке А и В могуће је повући:

2. Две различите праве које се секу имају заједничке:

3. Две различите међу собом паралелне праве:

4. Три различите тачке А, В и С једне праве одређују:

5. Правоугаоник коме су све странице једнаких дужина назива се:
6. Дуж која спаја ма које две различите тачке на кружници је:

7. Две међусобно нормалне праве у равни имају _____ заједничку тачку.

8. Тачке означавамо:

9. Праве означавамо:

10. Колико различитих правих одређују темена троугла АВС?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Dragana Antić
Провера знања је објављена: 05. децембар 2021

Још тестова за и Пети разред