Pravila za deljivost brojeva

Pravila za deljivost brojeva

Резултат теста

1. 954 je deljiv sa 4.

2. Broj je deljiv sa 8:

3. 282 je deljiv sa 6 zato što je deljiv sa 2:

4. Broj je deljiv sa 4 ako poslednje dve cifre formiraju broj koji je deljiv sa____. (upiši broj)

5. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 9 i sa 10?
6. 528 je deljiv sa 7:

7. Broj je djeljiv s 5:

8. 246 je deljiv sa 3 zato što je 2 + 4 + 6 = 12 - deljivo sa 3

9. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 2 i sa 9?

10. Koja od sledećih rečenica važi za broj sa slike?
11. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 4?

12. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 3 i sa 9?

13. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 9?

14. Pravilo za deljivost s brojem 3 glasi:

15. Da li je 215496 deljivo sa 6?
16. Broj je deljiv sa 6 ko je broj deljiv i:

17. Broj je deljiv sa 7:

18. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 3?

19. Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 5 i sa 9?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ