Pojam, uloga i značaj tehnike i tehnologije na razvoj društva i životnog okruženja – test za 5. razred

Pojam, uloga i značaj tehnike i tehnologije na razvoj društva i životnog okruženja – test za 5. razred

Pravila ponašanja i rada u kabinetu – test za 5. razred

Резултат теста

1. Sadržaj predmeta tehnika i tehnologija je podeljen u koliko oblasti:

2. Šta čini životno okruženje čoveka?

3. Čovek ne može uticati na prirodne pojave, ali korišćenjem znanja, veština i tehničkih delatnosti može da menja prirodu.

4. Prirodne pojave su:

5. Društvo je neorganizovana zajednica ljudi sa propisanim dužnostima i pravima.
6. Škola je deo:

7. Mobilni telefon je deo:

8. Prvi ljudi shvatili su da mogu promeniti svet u svoju korist. Tu mogućnost povećavali su upotrebom oruđa.

9. Neki od najznačajnijih pronalazaka u istoriji civilizacije su:

10. Najznačajniji izum čoveka je:
11. Proizvodnja električke energije imala je negativan uticaj na razvoj čitave industrije.

12. Šta je tehnologija?

13. Skup koji obuhvata znanja, veština i oruđa koja čovek koristi je:

14. Proces stvaranja materijalnih dobara u funkciji čoveka je:

15. Šta je saobraćaj?
16. Građevinarstvo obuhvata:

17. Prenos i upotreba električke energije, projektovanje kućnih instalacija i proizvodnja električkih komponenti obuhvata:

18. Grana tehnike koja izučava robote, njihov dizajn, izradu i primenu naziva se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ