Правопис – тест

Правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Суперлатив придева „јак” гласи:

2. Придев „једноставан” у суперлативу гласи:

3. Суперлатив придева „лош” гласи:

4. Придевски облик на -ски именице „телевизија” гласи:

5. Како гласи придевски облик на -ски именице „судија”?
6. Придевски облик на -ин именице „комшија” гласи:

7. Изабери правилно написан облик:

8. Допуни следећу реченицу „Нисам купила поклон _______ (за никога)”.

9. Речца НЕ се уз придеве и именице пише:

10. Изабери примере уз које би се речца НЕ писала одвојено:
11. Уз примере „радан, послушан, правда” речца НЕ се пише ________.

12. Изабери правилно написане реченице:

13. Изабери правилно написане називе установа, организација и предузећа:

14. Напиши правилно реченицу „моја мама ради у војвођанској банци.” :

15. Изабери правилно написан пример:
16. Вокатив се не одваја запетама.

17. Пример „Сачекај и мене Јована” је правилно написан.

18. Изабери правилно написану реченицу:

19. Напиши тачно следећи пример „Питај тамару моју сестру да ли је видела твоје ствари.”

20. Обележи тачно написан пример:
21. Изабери правилно написане речи:

22. Напиши правилно реченицу „нај веће ремекдело светске уметности је Мона лиза.”:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ