Наслеђивање

Наслеђивање – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Наследни материјал код биљака, човека и животиња се налази у:

2. Наследни материјал је састављен од ________.

3. Наука која проучава наслеђивање и променљивост особина назива се:

4. Изабери тачну тврдњу:

5. Уколико се зигот подели на два дела, настају:
6. Једнојајчани близанци имају:

7. Уколико у женским полним органима сазру две јајне ћелије и сваку од њих оплоди различита мушка полна ћелија, настају:

8. Особине двојајчаних близанаца биће исте.

9. Код бесполног размножавања:

10. До спајања мушке и женске полне ћелије како би се створио зигот долази код ___________ размножавања.
11. Када јединка има два родитеља, она ће:

12. Неке од доминантних особина могу бити:

13. Организам који поседује потпуно исте гене као организам од кога је потекао назива се:

14. Полно размножавање има више предности за потомство од бесполног размножавања.

15. Боја очију зависи од:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ