Писање речце НЕ

Писање речце Не

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи правилно написану реч:

2. Означи правилно написану реч:

3. Означи правилно написану реч:

4. Означи правилно написану реч:

5. Означи правилно написану реч:
6. Означи правилно написану реч:

7. Означи правилно написану реч:

8. Означи правилно написану реч:

9. Означи правилно написану реч:

10. Речца НЕ за негирање се не спаја с глаголима. Изузеци су глаголи: нећу, немам, немој, нисам.
11. Означи правилно написану реч:

12. Означи правилно написану реч:

13. Означи правилно написану реч:

14. Означи правилно написану реч:

15. Означи правилно написану реч:
16. Означи правилно написану реч:

17. Означи правилно написану реч:

18. Означи правилно написану реч:

19. Означи правилно написану реч:

20. Означи правилно написану реч:
21. Означи правилно написану реч:

22. Означи правилно написану реч:

23. Означи правилно написану реч:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ