Matematika – polugodišnja provera (5. razred)

Matematika – polugodišnja provera (5. razred)

Резултат теста

1. Koji od navedenih prirodnih brojeva su deljivi sa 2?

2. Koji od navedenih prirodnih brojeva su deljivi sa 5?

3. Koji od navedenih prirodnih brojeva su deljivi sa 9?

4. Koji od navedenih prirodnih brojeva su deljivi sa 4?

5. Kojim dekadnim jedinicama je deljiv broj 15 300?
6. Koji od navedenih prirodnih brojeva su deljivi sa 25?

7. Broj je deljiv sa 9 ako:

8. Broj je deljiv sa 4 ako:

9. Ako je prirodan broj deljiv dekadnom jedinicom 100, da li mora biti deljiv i dekadnom jedinicom 10?

10. Skupovne operacije su:
11. Prazan skup je skup koji:

12. Skupove gafički predstavljamo ___________dijagramom.

13. ∪ je oznaka za skupovnu operaciju:

14. ∩ je oznaka za skupovnu operaciju:

15. \ je oznaka za skupovnu operaciju:
16. NZD(300,252)=

17. NZS(48,72,96)=

18. Na slici je predstavljena:

19. Na slici je predstavljena:

20. Na slici je predstavljena:
21. Prave na slici su:

22. Prave na slici su:

23. Figura na slici je:

24. Figura na slici je:

25. 1m=
26. Kružnice na slici:

27. Kružnice na slici:

28. Kružnice na slici su:

29. Da li je krug centralnosimetrična figura?

30. Jedan pravac ima:
31. Svaka usmerena duž zove se:

32. Jedan vektor određen je:

33. Dva vektora su jednaka ako imaju isti pravac i smer, a suprotan intenzitet.

34. Centralna simetrija je preslikavanje koje čuva rastojanje.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ