Vodene i amfibijske životinje

Vodene i amfibijske životinje

1. Rečni rak za plivanje koristi __________, a za kretanje unazad __________.

2. Kako se zove specifično čulo kod riba koje im omogućava orijentaciju u prostoru?

3. Sesilni organizam je:

4. Škrge školjkama omogućavaju:

5. Kakav je oblik tela kod riba, kao adaptacija na život u vodi?
6. Kleštolike nožice rečnog raka služe za odbranu i napad.

7. Životnu sredinu čini:

8. Sa povećanjem dubine vode:

9. Iz koliko kapaka se sastoji ljuštura školjke?

10. Različita živa bića se prilagođavaju:
11. Od navedenih vrsta prva u lancu ishrane je:

12. Život je:

13. Kako se zovu životinje koje deo svog života provode u vodi, a deo na kopnu?

14. Vazduh je gušći od vode.

15. Slatku vodu naseljava:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста