Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 5. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 7. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 8. разред (2021/2022.)

Резултат теста

1. Означи правилно истакнуту граматичку основу у следећем примеру. к а ш и ч и ц о м

2. Означи тачне компаративе придева строг и висок

3. У датом низу синонима означи једну реч која ту не припада.

4. У следећој реченици означи правилно истакнуте именице у акузативу. Мозли креће на нeизвесно путовање у нади да ће наћи помоћ и одговоре о свом пореклу

5. У следећем низу речи означи придеве.
6. Означи правилно написане географске називе.

7. Означи пар речи које спадају у исту врсту.

8. Означи именице која спада у исту подврсту као именица ВОДА.

9. У ком је роду, броју и падежу истакнути придев у следећој реченици. Скренуо је пажњу на себе изузетним ЉУБАВНИМ стиховима.

10. Заокружи слово испред реченице у којој запажаш именицу у акузативу.
11. Означи тачне тврдње које важе за дату реченицу. Прави дивљи коњи као засебна врста још једино могу да се виде у степама средишње Азије

12. Означи правилно написане бројеве.

13. Означи именице које су у множини.

14. Означи слово испред пара синонима.

15. У следећој реченици означи речи које се могу мењати по падежима. Kасно синоћ чули смо јаку грмљавину.
16. Заокружи слова испред реченица у којима је ПРОФЕСИОНАЛНО придев.

17. У следећој реченици означи правилно истакнуте именице у локативу. По оцени многих светских стручњака, најлепша фреска у православљу је Распеће у студеничкој Богородичној цркви. Означи тачан одговор.

18. У следећој реченици означи антониме. На планини је ноћ увек хладна, а на мору топла.

19. Означи ненаглашене (енклитичке) облике личних заменица.

20. Допуни реченицу суперлативом придева ЈАСАН. Одлука линијског судије није нам баш била ______________________________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ