Једначине и неједначине (множење и дељење) – тест 5.р.

Једначине и неједначине (множење и дељење) – тест

Једначине и неједначине (множење и дељење) – тест 5.р.

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Израчунаj x : 0,73·x=1,241 (Унети само број)

2. Израчунај x: 0,567:x=31,5 (Унети само број)

3. Израчунај једначину: 7/20·x=2,1 (Унети само број)

4. Израчунај x: 0,5·x+3/5=3,76 (Унети само број)

5. Реши једначину: 9 1/2:x=2 11/12
6. Реши једначину: 1/2+3/4·(3·x-7/15)=2 (Унети само број)

7. Израчунај: x:1 7/25+5,5=9 1/4 (Унети само број)

8. Реши једначину: 5 5/3:x=2 2/15

9. Реши неједначину: x·31,5≥56,7 (Унети само број)

10. Реши неједначину: 2,8∙(x+1)>4 2/3 (Унети само број)
11. Реши неједначину: x∙3 3/4≥3 1/8 (Унети само број)

12. Реши неједначину: 2/9∙x+7/8∙0,8>77/90 (Унети само број)

13. Израчунај: x:5/28≥4,9 (Унети само број)

14. Израчунај: 1,7:x>2 4/15 (Унети само број)

15. Реши неједначину: 4,2:x≥3/5
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ