Историја музике – тест

Историја музике – тест

Резултат теста

1. Обичном народу у Месопотамији, музика је служила за забаву.

2. У праисторији, инструменти су били прављени од: (више тачних одговора)

3. Музика у историји имала је изразито:

4. Инструмент на слици је:

5. Који инструмент користе стари Египћани, а не користе га Вавилонци?

6. У праисторији, у извођењу музике учествовали су:

7. Први инструмент био је:

8. Инструмент на слици је:

9. Осим народне и дворске музике, у Египту се музика такође изводила и у храмовима.

10. Музичари у Египту су били:

11. Музика у Месопотамији делила се на:

12. У Месопотамији су веровали да музика

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ