Историја музике – тест

Историја музике – тест

Резултат теста

1. Музика у Месопотамији делила се на:

2. Први инструмент био је:

3. У праисторији, инструменти су били прављени од: (више тачних одговора)

4. У праисторији, у извођењу музике учествовали су:

5. Музика у историји имала је изразито:
6. У Месопотамији су веровали да музика

7. Обичном народу у Месопотамији, музика је служила за забаву.

8. Инструмент на слици је:

9. Инструмент на слици је:

10. Музичари у Египту су били:
11. Осим народне и дворске музике, у Египту се музика такође изводила и у храмовима.

12. Који инструмент користе стари Египћани, а не користе га Вавилонци?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ